• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
Len pre členov

Obec Čerhov

Streda
Jan 20th
Cirkev
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Čerhov
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Čerhov Rímskokatolícka farnosť Čerhov bola založená výnosom biskupského úradu v Košiciach zo dňa 29.februára 1936, na žiadosť tunajších veriacich. Do roku 1924 patrila do farnosti Lastovce, od roku 1924 do farnosti Veľký Kazimír. Prvým dočasným administrátorom bol od 1.marca 1936 vymenovaný Jozef Repovský. Do farnosti Čerhov boli priradené aj filiálne obce Luhyňa, Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa, Slovenské Nové Mesto. Podľa posledného sčítania bolo v obci Čerhov 530 ľudí hlásiacich sa k rímskokatolíckemu vyznaniu. Do roku 1999 farnosť Čerhov spravoval sám farár, ale na žiadosť slovenských veriacich bývajúcich v maďarskej farnosti Streda nad Bodrogom bol jej pridelený kaplán s poslaním byť k dispozícii slovenským veriacim v Borši a v Strede nad Bodrogom. Od roku 2004 sa dekrétom pozícia kaplána mení – kaplán je ustanovený do farnosti Streda nad Bodrogom s bývaním na fare v Čerhove.
Celý článok...
 
Gréckokatolícka cerkev
Gréckokatolícka cerkev V roku 19-- sa miestna komunita gréckokatolíkov rozhodla odkúpiť starý rodinný domček a prestavať ho, aby vyhovoval ako chrám pre bohoslužby. Nastalo obdobie rekonštrukcie. Vybrali sa niektoré priečky, steny sa obložili drevom, zabezpečil sa inventár a mohlo sa slúžiť. Chrám bol zasvätení Zosnutiu Panny Márie. Ďalšie menšie, či väčšie opravy sa robia priebežne dodnes, podľa finančnej situácie a potreby. Zároveň s aktivitami v chráme prebieha aj úprava okolia chrámu. Obecný úrad dal zrekonštruovať susediace starobylé studne prepojené novými chodnikmi. Pred vstupom do areálu cerkvi je vybudované malé parkovisko a v blízkej budúcnosti sa počíta s rozsiahlou opravou historickej zvonice a jej okolia, tiež s výstavbou mariánskej kaplnky, ako oddychového sakrálneho miesta.
Celý článok...