• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
Len pre členov

Obec Čerhov

Štvrtok
Jul 18th
Všeobecne záväzné nariadenia
   Poradie     Zobrazovať # 
Nadpis článku Zobrazení
Dodatok č.1 k VZN č.1/2017 o podmienkach predaja výobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 481
VZN č.1/2018 o organizácii miestneho referenda 550
VZN č.1/2017 o podmienkach predaja výobkov a poskytovania služieb na trhových miestach TV 2017 860
Dodatok č.1 k VZN č.1/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti 1007
VZN č.4/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 1132
VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 1152
VZN č.2/2016 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Čerhov 1059
VZN č.1/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 776
VZN č.5/2015 o vyhradených miestach a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov ... 804
VZN č.4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 815
VZN č.3/2015 o udržiavaní čistoty, poriadku a úprave zelene na území obce Čerhov 1154
Dodatok č.1/2015 k VZN č.6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a ... 992
VZN č.2/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného ... 1211
VZN č.1/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti 1171
VZN č.7/2014 o prevádzke miestneho cintorína 1494
VZN č.6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1426
VZN č.5/2014 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje 1283
VZN č.4/2014 o miestnej dani za predajné automaty 1254
VZN č.3/2014 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 1065
VZN č.2/2014 o miestnej dani za psa 1123
VZN č.1/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti 1055
VZN č.7/2013 o prevádzke miestneho cintorína 2006
VZN č.6/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1734
VZN č.5/2013 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje 1744
VZN č.4/2013 o miestnej dani za predajné automaty 1820
VZN č.3/2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 1263
VZN č.2/2013 o miestnej dani za psa 1342
VZN č.1/2013 o miestnej dani z nehnuteľnosti 1386
VZN č.3/2012 o udeľovaní trvalého pobytu na území obce Čerhov 1011
VZN 2010 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 3258
VZN 05/2008 o výške poplatkov za akcie usporiadané v ŠJ 2979
VZN 04/2008 o výške príspevku na ŠKD 3058
VZN 03/2008 o výške príspevku v školskej jedálni 3253
VZN 02/2008 o výške príspevku v materskej škole 1817
VZN 01/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku 2240
 
<< Začiatok < Predošlá 1 Nasledujúca > Koniec >>
Zobrazujem 1 - 35 z 35

Kontakt

Obecný úrad Čerhov
Ulica Dlhá 100
076 81 Čerhov

Tel./Fax: 056/679 3222

Starosta obce:
 
Ing. Jaroslav Bajužik 

>> Kde sa nachádzame <<

Informácie

Kultúra
Doprava
Školstvo
Cirkev