• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
Len pre členov

Obec Čerhov

Utorok
Mar 31st
Všeobecne záväzné nariadenia
   Poradie     Zobrazovať # 
Nadpis článku Zobrazení
VZN č.1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosti školského klubu detí 577
Dodatok č.1 k VZN č.1/2017 o podmienkach predaja výobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 1026
VZN č.1/2018 o organizácii miestneho referenda 1052
VZN č.1/2017 o podmienkach predaja výobkov a poskytovania služieb na trhových miestach TV 2017 1337
Dodatok č.1 k VZN č.1/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti 1213
VZN č.4/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 1292
VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 1324
VZN č.2/2016 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Čerhov 1254
VZN č.1/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 928
VZN č.5/2015 o vyhradených miestach a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov ... 934
VZN č.4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 951
VZN č.3/2015 o udržiavaní čistoty, poriadku a úprave zelene na území obce Čerhov 1308
Dodatok č.1/2015 k VZN č.6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a ... 1141
VZN č.2/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného ... 1341
VZN č.1/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti 1332
VZN č.7/2014 o prevádzke miestneho cintorína 1639
VZN č.6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1560
VZN č.5/2014 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje 1410
VZN č.4/2014 o miestnej dani za predajné automaty 1395
VZN č.3/2014 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 1207
VZN č.2/2014 o miestnej dani za psa 1269
VZN č.1/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti 1179
VZN č.7/2013 o prevádzke miestneho cintorína 2158
VZN č.6/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1882
VZN č.5/2013 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje 1893
VZN č.4/2013 o miestnej dani za predajné automaty 1956
VZN č.3/2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 1395
VZN č.2/2013 o miestnej dani za psa 1485
VZN č.1/2013 o miestnej dani z nehnuteľnosti 1525
VZN č.3/2012 o udeľovaní trvalého pobytu na území obce Čerhov 1138
VZN 2010 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 3416
VZN 05/2008 o výške poplatkov za akcie usporiadané v ŠJ 3119
VZN 04/2008 o výške príspevku na ŠKD 3225
VZN 03/2008 o výške príspevku v školskej jedálni 3423
VZN 02/2008 o výške príspevku v materskej škole 1975
VZN 01/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku 2381
 
<< Začiatok < Predošlá 1 Nasledujúca > Koniec >>
Zobrazujem 1 - 36 z 36

Kontakt

Obecný úrad Čerhov
Ulica Dlhá 100
076 81 Čerhov

Tel./Fax: 056/679 3222

Starosta obce:
 
Ing. Jaroslav Bajužik 

>> Kde sa nachádzame <<

Informácie

Kultúra
Doprava
Školstvo
Cirkev