• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
Len pre členov

Obec Čerhov

Nedeľa
Sep 15th
Všeobecne záväzné nariadenia
   Poradie     Zobrazovať # 
Nadpis článku Zobrazení
VZN č.1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosti školského klubu detí 129
Dodatok č.1 k VZN č.1/2017 o podmienkach predaja výobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 619
VZN č.1/2018 o organizácii miestneho referenda 671
VZN č.1/2017 o podmienkach predaja výobkov a poskytovania služieb na trhových miestach TV 2017 973
Dodatok č.1 k VZN č.1/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti 1086
VZN č.4/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 1187
VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 1198
VZN č.2/2016 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Čerhov 1118
VZN č.1/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 825
VZN č.5/2015 o vyhradených miestach a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov ... 848
VZN č.4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 859
VZN č.3/2015 o udržiavaní čistoty, poriadku a úprave zelene na území obce Čerhov 1200
Dodatok č.1/2015 k VZN č.6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a ... 1039
VZN č.2/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného ... 1260
VZN č.1/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti 1220
VZN č.7/2014 o prevádzke miestneho cintorína 1546
VZN č.6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1473
VZN č.5/2014 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje 1326
VZN č.4/2014 o miestnej dani za predajné automaty 1297
VZN č.3/2014 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 1112
VZN č.2/2014 o miestnej dani za psa 1169
VZN č.1/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti 1100
VZN č.7/2013 o prevádzke miestneho cintorína 2057
VZN č.6/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1784
VZN č.5/2013 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje 1803
VZN č.4/2013 o miestnej dani za predajné automaty 1866
VZN č.3/2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 1311
VZN č.2/2013 o miestnej dani za psa 1389
VZN č.1/2013 o miestnej dani z nehnuteľnosti 1438
VZN č.3/2012 o udeľovaní trvalého pobytu na území obce Čerhov 1058
VZN 2010 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 3316
VZN 05/2008 o výške poplatkov za akcie usporiadané v ŠJ 3025
VZN 04/2008 o výške príspevku na ŠKD 3115
VZN 03/2008 o výške príspevku v školskej jedálni 3313
VZN 02/2008 o výške príspevku v materskej škole 1867
VZN 01/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku 2289
 
<< Začiatok < Predošlá 1 Nasledujúca > Koniec >>
Zobrazujem 1 - 36 z 36

Kontakt

Obecný úrad Čerhov
Ulica Dlhá 100
076 81 Čerhov

Tel./Fax: 056/679 3222

Starosta obce:
 
Ing. Jaroslav Bajužik 

>> Kde sa nachádzame <<

Informácie

Kultúra
Doprava
Školstvo
Cirkev