• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
Len pre členov

Obec Čerhov

Utorok
Mar 26th
Všeobecne záväzné nariadenia
   Poradie     Zobrazovať # 
Nadpis článku Zobrazení
Dodatok č.1 k VZN č.1/2017 o podmienkach predaja výobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 296
VZN č.1/2018 o organizácii miestneho referenda 379
VZN č.1/2017 o podmienkach predaja výobkov a poskytovania služieb na trhových miestach TV 2017 695
Dodatok č.1 k VZN č.1/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti 867
VZN č.4/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 1062
VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 1089
VZN č.2/2016 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Čerhov 983
VZN č.1/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 725
VZN č.5/2015 o vyhradených miestach a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov ... 762
VZN č.4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 758
VZN č.3/2015 o udržiavaní čistoty, poriadku a úprave zelene na území obce Čerhov 1099
Dodatok č.1/2015 k VZN č.6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a ... 952
VZN č.2/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného ... 1157
VZN č.1/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti 1133
VZN č.7/2014 o prevádzke miestneho cintorína 1441
VZN č.6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1374
VZN č.5/2014 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje 1231
VZN č.4/2014 o miestnej dani za predajné automaty 1201
VZN č.3/2014 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 1016
VZN č.2/2014 o miestnej dani za psa 1077
VZN č.1/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti 1015
VZN č.7/2013 o prevádzke miestneho cintorína 1950
VZN č.6/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1701
VZN č.5/2013 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje 1691
VZN č.4/2013 o miestnej dani za predajné automaty 1767
VZN č.3/2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 1230
VZN č.2/2013 o miestnej dani za psa 1296
VZN č.1/2013 o miestnej dani z nehnuteľnosti 1335
VZN č.3/2012 o udeľovaní trvalého pobytu na území obce Čerhov 966
VZN 2010 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 3187
VZN 05/2008 o výške poplatkov za akcie usporiadané v ŠJ 2924
VZN 04/2008 o výške príspevku na ŠKD 2997
VZN 03/2008 o výške príspevku v školskej jedálni 3182
VZN 02/2008 o výške príspevku v materskej škole 1757
VZN 01/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku 2191
 
<< Začiatok < Predošlá 1 Nasledujúca > Koniec >>
Zobrazujem 1 - 35 z 35

Kontakt

Obecný úrad Čerhov
Ulica Dlhá 100
076 81 Čerhov

Tel./Fax: 056/679 3222

Starosta obce:
 
Ing. Jaroslav Bajužik 

>> Kde sa nachádzame <<

Informácie

Kultúra
Doprava
Školstvo
Cirkev