• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
Len pre členov

Obec Čerhov

Streda
Jan 23rd
Všeobecne záväzné nariadenia
   Poradie     Zobrazovať # 
Nadpis článku Zobrazení
Dodatok č.1 k VZN č.1/2017 o podmienkach predaja výobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 210
VZN č.1/2018 o organizácii miestneho referenda 303
VZN č.1/2017 o podmienkach predaja výobkov a poskytovania služieb na trhových miestach TV 2017 614
Dodatok č.1 k VZN č.1/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti 791
VZN č.4/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 1027
VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 1046
VZN č.2/2016 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Čerhov 941
VZN č.1/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 703
VZN č.5/2015 o vyhradených miestach a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov ... 741
VZN č.4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 743
VZN č.3/2015 o udržiavaní čistoty, poriadku a úprave zelene na území obce Čerhov 1076
Dodatok č.1/2015 k VZN č.6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a ... 937
VZN č.2/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného ... 1135
VZN č.1/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti 1109
VZN č.7/2014 o prevádzke miestneho cintorína 1411
VZN č.6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1351
VZN č.5/2014 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje 1210
VZN č.4/2014 o miestnej dani za predajné automaty 1178
VZN č.3/2014 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 992
VZN č.2/2014 o miestnej dani za psa 1058
VZN č.1/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti 999
VZN č.7/2013 o prevádzke miestneho cintorína 1922
VZN č.6/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1677
VZN č.5/2013 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje 1668
VZN č.4/2013 o miestnej dani za predajné automaty 1746
VZN č.3/2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 1214
VZN č.2/2013 o miestnej dani za psa 1274
VZN č.1/2013 o miestnej dani z nehnuteľnosti 1316
VZN č.3/2012 o udeľovaní trvalého pobytu na území obce Čerhov 947
VZN 2010 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 3151
VZN 05/2008 o výške poplatkov za akcie usporiadané v ŠJ 2905
VZN 04/2008 o výške príspevku na ŠKD 2953
VZN 03/2008 o výške príspevku v školskej jedálni 3141
VZN 02/2008 o výške príspevku v materskej škole 1734
VZN 01/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku 2168
 
<< Začiatok < Predošlá 1 Nasledujúca > Koniec >>
Zobrazujem 1 - 35 z 35

Kontakt

Obecný úrad Čerhov
Ulica Dlhá 100
076 81 Čerhov

Tel./Fax: 056/679 3222

Starosta obce:
 
Ing. Jaroslav Bajužik 

>> Kde sa nachádzame <<

Informácie

Kultúra
Doprava
Školstvo
Cirkev