• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
Len pre členov

Obec Čerhov

Streda
Jan 20th
Všeobecne záväzné nariadenia
   Poradie     Zobrazovať # 
Nadpis článku Zobrazení
Dodatok č.1 k VZN č.2/2016,ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Čerhov 462
VZN č.1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosti školského klubu detí 1316
Dodatok č.1 k VZN č.1/2017 o podmienkach predaja výobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 1728
VZN č.1/2018 o organizácii miestneho referenda 1776
VZN č.1/2017 o podmienkach predaja výobkov a poskytovania služieb na trhových miestach TV 2017 1705
Dodatok č.1 k VZN č.1/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti 1442
VZN č.4/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 1487
VZN č.1/2021 o nakladaní s odpadmi 1559
VZN č.2/2016 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Čerhov 1486
VZN č.5/2015 o vyhradených miestach a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov ... 1130
VZN č.2/2021 o miestnom poplatku za odpady 1159
VZN č.4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 1127
VZN č.3/2015 o udržiavaní čistoty, poriadku a úprave zelene na území obce Čerhov 1526
Dodatok č.1/2015 k VZN č.6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a ... 1354
VZN č.2/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného ... 1538
VZN č.1/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti 1557
VZN č.7/2014 o prevádzke miestneho cintorína 1836
VZN č.6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1761
VZN č.5/2014 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje 1603
VZN č.4/2014 o miestnej dani za predajné automaty 1588
VZN č.3/2014 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 1409
VZN č.2/2014 o miestnej dani za psa 1471
VZN č.1/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti 1381
VZN č.7/2013 o prevádzke miestneho cintorína 2356
VZN č.6/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 2088
VZN č.5/2013 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje 2075
VZN č.4/2013 o miestnej dani za predajné automaty 2143
VZN č.3/2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 1572
VZN č.2/2013 o miestnej dani za psa 1680
VZN č.1/2013 o miestnej dani z nehnuteľnosti 1725
VZN č.3/2012 o udeľovaní trvalého pobytu na území obce Čerhov 1318
VZN 2010 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 3625
VZN 05/2008 o výške poplatkov za akcie usporiadané v ŠJ 3316
VZN 04/2008 o výške príspevku na ŠKD 3433
VZN 03/2008 o výške príspevku v školskej jedálni 3665
VZN 02/2008 o výške príspevku v materskej škole 2178
VZN 01/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku 2587
 
<< Začiatok < Predošlá 1 Nasledujúca > Koniec >>
Zobrazujem 1 - 37 z 37

Kontakt

Obecný úrad Čerhov
Ulica Dlhá 100
076 81 Čerhov

Tel./Fax: 056/679 3222

Starosta obce:
 
Ing. Jaroslav Bajužik 

>> Kde sa nachádzame <<

Informácie

Kultúra
Doprava
Školstvo
Cirkev