• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
Len pre členov

Obec Čerhov

Piatok
Jan 24th
Všeobecne záväzné nariadenia
   Poradie     Zobrazovať # 
Nadpis článku Zobrazení
VZN č.1/2019 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosti školského klubu detí 420
Dodatok č.1 k VZN č.1/2017 o podmienkach predaja výobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 874
VZN č.1/2018 o organizácii miestneho referenda 912
VZN č.1/2017 o podmienkach predaja výobkov a poskytovania služieb na trhových miestach TV 2017 1209
Dodatok č.1 k VZN č.1/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti 1167
VZN č.4/2016 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 1257
VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 1286
VZN č.2/2016 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Čerhov 1221
VZN č.1/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 891
VZN č.5/2015 o vyhradených miestach a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov ... 908
VZN č.4/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb 919
VZN č.3/2015 o udržiavaní čistoty, poriadku a úprave zelene na území obce Čerhov 1283
Dodatok č.1/2015 k VZN č.6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a ... 1104
VZN č.2/2015 o zneškodňovaní obsahu žúmp, náhradného zásobovania pitnou vodou a náhradného ... 1317
VZN č.1/2015 o miestnej dani z nehnuteľnosti 1295
VZN č.7/2014 o prevádzke miestneho cintorína 1616
VZN č.6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1534
VZN č.5/2014 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje 1382
VZN č.4/2014 o miestnej dani za predajné automaty 1361
VZN č.3/2014 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 1177
VZN č.2/2014 o miestnej dani za psa 1234
VZN č.1/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti 1151
VZN č.7/2013 o prevádzke miestneho cintorína 2130
VZN č.6/2013 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1852
VZN č.5/2013 o miestnej dani za nevýherné hracie prístroje 1864
VZN č.4/2013 o miestnej dani za predajné automaty 1933
VZN č.3/2013 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva 1367
VZN č.2/2013 o miestnej dani za psa 1456
VZN č.1/2013 o miestnej dani z nehnuteľnosti 1497
VZN č.3/2012 o udeľovaní trvalého pobytu na území obce Čerhov 1117
VZN 2010 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 3388
VZN 05/2008 o výške poplatkov za akcie usporiadané v ŠJ 3092
VZN 04/2008 o výške príspevku na ŠKD 3187
VZN 03/2008 o výške príspevku v školskej jedálni 3386
VZN 02/2008 o výške príspevku v materskej škole 1939
VZN 01/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku 2350
 
<< Začiatok < Predošlá 1 Nasledujúca > Koniec >>
Zobrazujem 1 - 36 z 36

Kontakt

Obecný úrad Čerhov
Ulica Dlhá 100
076 81 Čerhov

Tel./Fax: 056/679 3222

Starosta obce:
 
Ing. Jaroslav Bajužik 

>> Kde sa nachádzame <<

Informácie

Kultúra
Doprava
Školstvo
Cirkev