• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
Len pre členov

Obec Čerhov

Utorok
Jan 19th
Úvod arrow Napísali o nás arrow Eurofondy v tokajskej obci Čerhov
Eurofondy v tokajskej obci Čerhov
Utorok, 16 január 2007
číslo vydania: 5
ročník vydania: 2006
autor: M. Musakova
publikované: 16.01.2007

V obci Čerhov, ktorá podala úspešný projekt v rámci OP ZI Opatrenia 3.4 Renovácia a rozvoj obcí, sa pomaly dokončujú posledné práce. Obyvatelia, ale aj návštevníci vstupnej brány do Tokajskej vinohradníckej oblasti, ako sa obec označuje, sa tešia z investície, ktorá skrášlila prostredie a zvýšila vybavenosť lokality. Viac informácii nám poskytol starosta, Pavol Balogh.

Názov projektu Estetizácia a revitalizácia tokajskej obce Čerhov
Zaradenie projektu Operačný program Základná infraštruktúra
Priorita 3 Lokálna infraštruktúra
Opatrenie 3.4 Renovácia a rozvoj obcí
Časový horizont projektu Apríl 2004 – december 2006
Charakteristika projektu investičný projekt
Charakteristika zadávateľa samospráva
Financovanie investície
Výška celého NFP 9 855 000 Sk
Výška príspevku z ERDF 7 391 250 Sk
Výška príspevku zo ŠR 1 943 750 Sk
Vlastné zdroje 520 000 Sk
NFP = nenávratný finančný príspevok, ERDF = Európsky fond regionálneho rozvoja, ŠR = štátny rozpočet

Východiská a ciele projektu
Obec Čerhov je vstupnou obcou do Tokajskej vinohradníckej oblasti, sama je známa pestovaním viniča a výrobou vína. Vybudovaním zóny oddychu chce vytvoriť atraktívne prostredie pre agroturistiku, no nevyhnutným predpokladom naštartovania CR je zvýšenie poskytovania služieb CR a zlepšenie celkového vzhľadu obce, čím sa zvýši aj počet návštevníkov.

Obsahovo je projekt zameraný na komplexnú rekonštrukciu vzhľadu časti obce, v ktorej sú dobudované infraštruktúrne siete. Cieľom je zveľaďovať obec po jednotlivých etapách, podľa finančných zdrojov a možnosti. Rekonštrukcia miestnych komunikácii a verejných priestranstiev, verejnej zelene, autobusovej zástavky ako aj realizácia stavebného objektu v oddychovej zóne obce prispeje k rastu kvality života obyvateľov a zlepšeniu celkového vzhľadu obce.

Výstupy projektu Estetizácia a revitalizácia tokajskej obce Čerhov
Výstup projektu
Rozsah
rekonštrukcia miestnych komunikácii
8465 m2
rekonštrukcia mostov
2 ks
rekonštrukcia a výstavba chodníkov
249 m2
rozšírenie verejného osvetlenia
8 svetelných zdrojov
úprava verejných plôch a zriadenie verejnej zelene
7603 m2
rekonštrukcia a výstavba autobusovej zástavky verejnej dopravy
2 ks
vybudovanie rekreačného parku
-
materiálno-technické (do)vybavenie obecného majetku
-

Príprava a realizácia
Na príprave projektu sa podieľalo 27 osôb, na realizácii okrem projektového tímu 12 osôb. Správa získaného majetku sa bude zabezpečovať prostredníctvom obecného rozpočtu, opravy a údržbu bude mať na starosti externá firma. Časový harmonogram sa podarilo dodržať i napriek problému s dlhou dobou preplácania faktúr, keď v niektorých prípadoch dostal dodávateľ zaplatené až po niekoľkých mesiacoch.

Dobrá rada starostu
Na spracovaní projektu by sa mal každý žiadateľ podieľať v maximálnej možnej miere, pričom nezáleží na tom, či bol projekt vypracovaný samostatne alebo poradenskou agentúrou. My sme si s jeho zhotovením a podaním poradili sami. Výhodou tohto spôsobu je, že od začiatku po jeho ukončenie je žiadateľ v kontakte s prípravou navrhovaných aktivít prednostne potrebných pre rozvoj obce. Pri externom vypracovaní si treba dávať veľký pozor, aby navrhované aktivity vystihovali skutočné rozvojové potreby obce.

Zdroj: www.novaera.sk
 
Spýtajte sa obce
Fotogaléria
Košický samosprávny kraj

Štatistika návštev

Návštevníkov: 1648340

Kontakt

Obecný úrad Čerhov
Ulica Dlhá 100
076 81 Čerhov

Tel./Fax: 056/679 3222

Starosta obce:
 
Ing. Jaroslav Bajužik 

>> Kde sa nachádzame <<

Informácie

Kultúra
Doprava
Školstvo
Cirkev

Anketa

Čo by ste v obci zlepšili ....
 

Naši partneri

SACR