• Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • red color
 • green color
Len pre členov

Obec Čerhov

Streda
Jan 20th
Úvod arrow Informácie arrow Cykloturistika
Cykloturistika
Cykloturistické servisné stredisko „CYKLO-DEPO“ čaká na svoju rekonštrukciu. Rekonštrukciou budovy bývalej materskej škôlky plánuje obec vybudovať turistickú ubytovňu s  hygienicko-rehabilitačným zariadením a technickým zázemím najmä pre cykloturistov. Kapacita zariadenia - 20 postelí, posilní región.

Pripravené projekty a projektové zámery:
 • vybudovanie amfiteátra,
 • obnova drevenej zvonice,
 • zriadenie vinohradníckej expozície v Dome tradícií,
 • vybudovanie turistickej ubytovne
 • vybudovanie servisného strediska a požičovne bicyklov,
 • Tokajské vinobranie, zveľaďovať podujatie v nadregionálnom význame,
 • vybudovanie cykloturistického stacionára a odpočívadla na vyhliadkovom kopci Čierna hora,
 • dobudovanie komplexu vinných pivníc,
 • zahájenie aktivít spojených s predajom, ochutnávkou vína a vinných produktov,
 • vybudovať Tokajské informačné stredisko v spolupráci so Združením Tokajská vinná cesta,
 • ukončenie projektu Tokajské cyklotrasy a iné aktivity podporujúce CR.

Tokajská cyklotrasa na kolesách dejín

Cyklistická trasa Motto:
Kto vidí bicykel ako sedem míľové čižmy,
vždy a všade po ruke pripravený,
ten pravidelnou jazdou si životný štýl pestuje
a pozitíva života droguje.
52,6 km cykloturistických trás, z toho 47,5 km vyznačených sa nachádza v južnej časti okresu Trebišov v Tokajskej vinohradníckej oblasti a na južných a juhovýchodných svahoch Zemplínskych vrchov.

Cykloturistické trasy v Tokaji sú napojené na plánovanú medzibodrožskú cyklotrasu, na cezhraničnú diaľkovú cyklotrasu F. Rákoczyho v dvoch smeroch a to južne do Szarospataku a severná vetva do Holoházy a na diaľkovú MTB cyklotrasu v Slánskych vrchoch, odtiaľ pokračuje do Košíc a do Prešova.

Cyklistická trasa Cyklistická trasa Cyklistická trasa