• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
Len pre členov

Obec Čerhov

Štvrtok
Oct 22nd
Úvod arrow Aktuality arrow Získali sme grant na modernizáciu verejn. osvetlenia
Získali sme grant na modernizáciu verejn. osvetlenia
Grant - modernizácia verejného osvetleniaV roku 2008 bola prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry vyhlásená výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podprojekt v rámci
Blokového grantu „Modernizácia verejného osvetlenia"

Obec Čerhov sa úspešne zapojila do uvedenej grantovej schémy projektom „Modernizácia verejného osvetlenia v obci Čerhov. Na realizáciu projektu obec získala nenávratný finančný príspevok vo výške 50 471,18 EUR. Tento projekt je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu EHP, z Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu.

Projekt rieši modernizáciu verejného osvetlenia v obci Čerhov. Modernizácia spočíva vo výmene všetkých jestvujúcich svietidiel za nové svietidlá s nižším príkonom a lepšími svetelno-technickými parametrami. Nové svietidlá sú osadzované na jestvujúcich podperných bodoch nn vedenia pozdĺž hlavnej cesty a sú inštalované na výložníkoch, čím sa dosiahne zlepšenie osvetlenia tejto cesty a doposiaľ neosvetlených miest. Podprojekt sa týka všetkých ulíc obce Čerhov a to menovite ulíc: Hlavná, Dlhá, Hraničná, Staničná, Cintorínska, Krátka, Vinohradnícka

Cieľom podprojektu je dosiahnutie úspor elektrickej energie na prevádzku verejného osvetlenia vo výške minimálne 30 % ročnej spotreby energie v porovnaní s rokom 2007 prostredníctvom modernizácie verejného osvetlenia s pozitívnym dopadom na trvalo udržateľný rozvoj a zlepšenia kvality života miestneho obyvateľstva.
 
obec02.jpg
Spýtajte sa obce
Fotogaléria
Košický samosprávny kraj

Štatistika návštev

Návštevníkov: 1593908

Kontakt

Obecný úrad Čerhov
Ulica Dlhá 100
076 81 Čerhov

Tel./Fax: 056/679 3222

Starosta obce:
 
Ing. Jaroslav Bajužik 

>> Kde sa nachádzame <<

Informácie

Kultúra
Doprava
Školstvo
Cirkev

Anketa

Čo by ste v obci zlepšili ....
 

Naši partneri

SACR