Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Betónová garáž s dverami

Obec Čerhov v zmysle zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov, podľa
§9a ods. 8 písm. e) zverejňuje zámer predať hnuteľný majetok.

Bližšie informácie: obec2@cerhov.sk

Cenové ponuky je možné predkladať písomne na emailovú adresu: obec2@cerhov.sk. Cenová
ponuka musí obsahovať základné identifikačné údaje kupujúceho (OBEC nie je platcom DPH).

Betónová garáž s dverami
Miesto predaja: Obecný úrad Čerhov
CENA: 1.000,00 € (bez dopravy a naloženia)