Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Oznam o vývoze a likvidácii drobného stavebného odpadu (DSO)

Ponúkame Vám možnosť vývozu a likvidácie DSO.

V prípade, že máte záujem o vývoz plného kontajnera, ktorého hmotnosť po naplnení sa predpokladá na 7 ton, cena za jeho vývoz a likvidáciu DSO je 125,00 €.

Pokiaľ máte menšie množstvo DSO, nahláste sa a spôsob vývozu a likvidácie budeme pre vás upresňovať neskôr (podľa záujmu).

Do DSO patrí: odpad z bežných udržiavacích prác. Jedná sa najmä o úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, vrátane keramických zariaďovacích predmetov (umývadlá, toalety), zvyšky zeminy a kameniva, stavebné materiály obsahujúce škvaru, pórobetón a pod.        

Do DSO nepatria: plasty, polystyrén a iné zložky odpadov!

V prípade záujmu píšte na obecný email: obec2@cerhov.sk

Prejsť na panel nástrojov