Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenia

Dôležitý oznam!

Obecný úrad v Čerhove a ZŠ s MŠ v Čerhove

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR a na základe usmernení MŠ SR z dôvodu aktuálnej situácie šírenia koronavírusu COVID – 19 vydáva nasledovné preventívne opatrenia:

1. Zákaz vstupu do všetkých priestorov základnej a materskej školy, okrem šatne MŠ všetkým rodičom a cudzím osobám.
2. Zákaz vydávania obedov cudzím stravníkom.
3. Zákaz organizovania všetkých spoločných akcií.

Tieto opatrenia platia do konca marca alebo do odvolania.

Zrušenie termínov všetkých verejných podujatí

Vážení občania, až do odvolania rušíme všetky verejné podujatia (oslavy, krstiny a iné), ktoré sú naplánované v kultúrnom dome, VHZ, a oddychovom centre. Ďakujeme za pochopenie.

RÚVZ so sídlom v Trebišove na svojej webovej stránke www.ruvztv.sk priebežne uverejňuje informácie o koronavíruse podľa usmernenia ÚVZ SR.
Zabezpečené vyčlenené telefónne čísla na poskytovanie konzultácií pre verejnosť v problematike koronavírusu sú uverejnené na webovej stránke v časti KORONAVÍRUS – INFORMÁCIE.

call centrum 056/668 12 74, pre anglicky hovoriacich : 056/3813 231
0918 680 305, 0915 577 356 – epidemiológia

056/6724993 – epidemiológia
tv.epid@uvzsr.sk

Zrušenie stretnutia – pozemkové úpravy

Vážení občania, z dôvodu šírenia korona vírusu je zrušené verejné zhromaždenie týkajúce sa pozemkových úprav, ktoré bolo naplánované na 18.03.2020.

O náhradnom termíne Vás budeme informovať.

Vývoz odpadu zo záhrad a viníc

Vážení občania, ak máte záujem o vývoz odpadov zo záhrad a viníc (konkrétne konáre, lístie, trávu), nahláste sa na obecný úrad. Vývoz zabezpečia zamestnanci obce v PIATOK 06.03.2020.

Poďakovanie

Vážení DOBROVOĽNÍCI, DOBROVOĽNÍ HASIČI, FS PODKOVIČKA, FS STRAPEC ďakujeme vám za pomoc pri príprave a organizovaní sobotňajšieho Fašiangu na Tokaji!

Starosta obce.

Informácie k pozemkovým úpravám

Vážení občania, oznamujeme vám, že dňa 18.03.2020 o 18:00 h. sa v kultúrnom dome uskutoční verejné zasadnutie k pozemkovým úpravám. Dávame vám možnosť zasielať nám vaše otázky, ak chcete, prostredníctvom nášho fb alebo mailom (obec2@cerhov.sk). Do predstavenstva boli za Obec Čerhov navrhnutí títo kandidáti: Ing. Jaroslav Bajužik, Vojtech Zelvay, Marián Takáč, Ing. Vladimír Mantič, PhDr. Marek Iľko.

V Dome tradícií pripravujeme novú expozíciu…

Prosíme občanov, ktorí majú doma staré, nepotrebné “rohačky a kosaky”, aby ich darovali do obecnej zbierky, ktorá bude následne vystavená ako nová expozícia v Dome tradícií.

         Za príspevky ďakujeme.

Oznam o vývoze a likvidácii drobného stavebného odpadu (DSO)

Ponúkame Vám možnosť vývozu a likvidácie DSO.

V prípade, že máte záujem o vývoz plného kontajnera, ktorého hmotnosť po naplnení sa predpokladá na 7 ton, cena za jeho vývoz a likvidáciu DSO je 125,00 €.

Pokiaľ máte menšie množstvo DSO, nahláste sa a spôsob vývozu a likvidácie budeme pre vás upresňovať neskôr (podľa záujmu).

Do DSO patrí: odpad z bežných udržiavacích prác. Jedná sa najmä o úlomky betónu, zvyšky tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky, vrátane keramických zariaďovacích predmetov (umývadlá, toalety), zvyšky zeminy a kameniva, stavebné materiály obsahujúce škvaru, pórobetón a pod.        

Do DSO nepatria: plasty, polystyrén a iné zložky odpadov!

V prípade záujmu píšte na obecný email: obec2@cerhov.sk

Prejsť na panel nástrojov