Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Referendum (21.01.2023)

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:
Preukazy budú vydávané osobne v úradných hodinách do 20.01.2023
O zaslanie hlasovacieho preukazu elektronicky alebo písomne možno požiadať do 05.01.2023
(zverejnené 05.12.2022)
obec2@cerhov.sk
E-mailová adresa na doručovanie oznámení
o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana a petičný výbor za referendum starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda – do 24.11.2022 do 24.00 h.
obec2@cerhov.sk
Informácie pre voliča nájdete na linku: https://www.minv.sk/?r23-info1
Oznámenie o utvorení Volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre referendum vyhlásené na sobotu 21.01.2023Volebný okrsok č. 1
Volebná miestnosť – Zasadacia miestnosť Obecného úradu v Čerhove
Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republikyE-mailová adresa: obec2@cerhov.sk
https://www.minv.sk/?r23-posta2