Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Gréckokatolícka cirkev

Adresa: Čerhov 54, 076 81 Čerhov
Adresa Farského úradu: Hlavná 129, 076 82 Veľká Tŕňa
Telefón: 056 67 93 310
E-mail: velkatrna@grkatke.sk
Kňaz: Juraj Moščák
Web farnosti: https://www.mojakomunita.sk/web/gkc-farnost-velka-trna/uvod

Obec Čerhov - Gréckokatolícky chrám Zosnutia Panny Márie

V roku 19– sa miestna komunita gréckokatolíkov rozhodla odkúpiť starý rodinný domček a prestavať ho, aby vyhovoval ako chrám pre bohoslužby. Nastalo obdobie rekonštrukcie. Vybrali sa niektoré priečky, steny sa obložili drevom, zabezpečil sa inventár a mohlo sa slúžiť. Chrám bol zasvätení Zosnutiu Panny Márie.

Ďalšie menšie, či väčšie opravy sa robia priebežne dodnes, podľa finančnej situácie a potreby. Zároveň s aktivitami v chráme prebieha aj úprava okolia chrámu. Obecný úrad dal zrekonštruovať susediace starobylé studne prepojené novými chodnikmi. Pred vstupom do areálu cerkvi je vybudované malé parkovisko a v blízkej budúcnosti sa počíta s rozsiahlou opravou historickej zvonice a jej okolia, tiež s výstavbou mariánskej kaplnky, ako oddychového sakrálneho miesta.

V súčasnosti vrcholí prístavba sakristie. Pôvodná sakristia po dokončení novej bude slúžiť pre matky s deťmi.

Gréckokatolícky chrám Zosnutia Panny Márie
Gréckokatolícky chrám Zosnutia Panny Márie
Gréckokatolícky chrám Zosnutia Panny Márie
Obec Čerhov - Gréckokatolícky chrám Zosnutia Panny Márie

Naša zvonica, pôvodne drevená a dnes zo železnej konštrukcie, stojí neďaleko chrámu. Sú v nej umiestnené tri zvony. Najmenší zvon má váhu 50 kg a je na ňom nápis: Öntötte és felsekelte HTURY FERENCZ BUDAPESTEN 1906 – Ulial a spracoval Htury František v Budapešti 1906. Druhý váži 100 kg a má nápis: TUSSA SUM EPERIESINY PER 1 ON LECHNERERET PUUSCHNITZA 1802. EXPSIS GR/EC ET R CATH N TORONIE MS/S. Tento bol dovezený z Veľkej Tŕne do Čerhova a je vyrobený v roku 1802.

Tretí zvon váži 150 kg. Uliali a spracovali ho bratia BUCHEROVCI v Košiciach v roku 1925 a je na ňom nápis: ŽERTVOVALI AMERIKANSKIE A ČERGOVSKIE VIRNIKY. Finančné prostriedky na jeho zhotovenie poslali čerhovskí veriaci, ktorí v tom čase žili v Amerike a zároveň prispeli aj gréckokatolícky veriaci z Čerhova

História gréckokatolíckej cirkvi
Súčasťou obce Čerhov už stáročia sú veriaci gréckokatolíckej cirkvi patriaci do farnosti Veľká Tŕňa. Pôvodne podľa historicky doložených sčítaní ľudu tvorili väčšinu obyvateľstva. Vplyvom prisťahovania sa väčšieho počtu rímskokatolíckych rodín v druhej polovici 20. storočia a politickým zákazom gréckokatolíckej cirkvi od roku 1951 – 1968, sa tento stav zmenil v prospech rímskokatolíckych veriacich.
Súčasný počet gréckokatolíkov je podľa sčítania 257 veriacich. Veľkou nádejou pre tunajšie spoločenstvo sú viaceré mladé rodiny.

Zoznam kňazov pôsobiacich vo farnosti Veľká Tŕňa:

1.
Végh Jozef1828 – 1836
2.
Michaela adm. a bat.
1836 – 1837
3.
Demko Alexander1837 – 1848
4.
Festóry Štefan1848 – 1851
5.
Ortutay Ján1851 – 1856
6.
Bovankovič Jozef1856 – 1864
7.
Michálovits Daniel1864 – 1873
8.
Demjanovič Viktor1873 – 1883
9.
Fedák Andrej1883 – 1894
10.
Fenčík Andrej1894 – 1904
11.
Matyaczko Georgius adm. a bat. 
12.
Berecz Bazil1904 – 1910
13.
Ujhelyi Michael1910 – 1960
14.
Kocák Michal1960 – 1997
15.
Zorvan Dávid ex.1997 – 1998
16.
Kovaľ Marek1998 – 2005
17.
Bombár Peter2005 –2019
18.Juraj Moščák2019 –