Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zmluvy

Zmluvy 2022

PartnerDátum zverejneniaPríloha
1/2022 SOZA-Hromadná licenčná zmluva (verejný rozhlas)31.01.2022PDF
2/2022 ESPIK – Rámcová zmluva (oleje, tuky)01.02.2022PDF
3/2022 Bohuslav Mráz – Zmluva o poskytnutí služby (Alej)04.02.2022PDF
4/2022 Stolárik Ľ. – Zámenná zmluva 09.02.2022PDF
5/2022 ŠÚ SR – Dohoda o úrovni poskytovania služieb – generický register SHR28.02.2022PDF
6/2022 PROGRANT, s.r.o. – Zmluva o poskytovaní služieb (wifi pre teba) 22.03.2022PDF
7/2022 Wander Book s.r.o. – Licenčná zmluva č. 210501 (wander card)23.03.2022PDF
8/2022 KOSIT, a.s. – Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo KO30.03.2022PDF
9-2022 Združenie VIDIEK – Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti spracovania podkladov30.03.2022PDF

Zmluvy za rok 2021

PartnerDátum zverejneniaPríloha
1/2021 CONTAX EKO, s.r.o. – Zmluva o odbere a zneškodňovaní BRO (ZŠ)06.01.2021PDF
2/2021 Komunálna poisťovňa – Poistná zmluva (COVID)21.01.2021PDF
3/2021 KOSIT, a.s. – Zmluva o poskytovaní služieb – zber jedlých olejov a tukov 27.01.2021
4/2021 ŠÚ SR – Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke (karta tablet SODB)18.03.2021PDF
5/2021 NATUR-PACK, a.s. – Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov18.03.2021PDF
6/2021 Zemplínske obecné siete, s.r.o. – Zmluva o spolupráci pri rekonštrukcii rozvodnej siete miestneho rozhlasu 25.03.2021PDF
7/2021 MV SR – Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003180 – Stavebné úpravy a prístavba MŠ Čerhov 25.03.2021PDF
8/2021 Slovenská pošta, a.s. – Dohoda o zrušení zmluvy o nájme nebytových priestorov14.04.2021PDF
9/2021 CONTAX EKO, s.r.o. – Zmluva o odbere a zneškodňovaní BRO (obec)14.04.2021PDF
10/2021 SPF – Dohoda č. 00317/2020-PNZ-P44042/06.01 o ukončení nájomnej zmluvy č. PNZ-P44042/06.00 19.04.2021PDF
11/2021 Z + M servis a.s. – Zmluva o nájme tlačových zariadení 19.04.2021 PDF
12/2021 SWEETY ICE, s.r.o. – Kúpna zmluva (nanuky obchod)26.04.2021 PDF
13/2021 HALO reality s.r.o. – Zmluva o rezervácii nehnuteľností (36)04.05.2021PDF
14/2021 DPO SR – Zmluva o poskytnutí dotácie č. 321 0867 (DHZO Čerhov)13.05.2021PDF
15/2021 SWEETY ICE, s.r.o. – Zmluva o prenájme mraziaceho boxu (obchod nanuky)12.05.2021PDF
16/2021 MV SR – Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-22-2021 (DHZO Iveco) 19.05.2021PDF
17/2021 MV SR – Zmluva o výpožičke č. KRHZ-KE-VO-142-2021 (DHZO vozík) 19.05.2021PDF
18/2021 SSC – Zmluva č. 422-2021-6300-2021 o odovzdaní a prevzatí objektov (Križovatka M. Tŕňa)21.05.2021PDF
19/2021 ÚPSVaR Trebišov – Dodatok č. 1 (MOS)26.05.2021PDF
20/2021 M. Pesteňová, J. Pesteň – Kúpna zmluva (57)28.05.2021PDF
21/2021 Š. Klein, E. Kleinová – Kúpna zmluva (36)31.05.2021PDF
22/2021 D. Novák – Kúpna zmluva (558/2)01.06.2021PDF
23/2021 Orange Slovensko, a.s. – Zmluva o poskytovaní služieb (internet obchod)25.06.2021PDF
24/2021 METRO Cash&Carry SR s.r.o. – Dohoda o obchodnej spolupráci (obchod)25.06.2021PDF
25/2021 GF Concept, s.r.o. – Dohoda o umiestnení tabule informačného systému 20.07.2021PDF
27/2021 Nunofia s.r.o. – Kúpna zmluva č. 1/2021 (nulová bankovka)02.08.2021PDF
28/2021 ÚPSVaR Trebišov – Dohoda č. 21/45/054/341 (§ 54)06.08.2021PDF
29/2021 Jozef Rešetár audítor – Zmluva o poskytovaní audítorských služieb13.08.2021PDF
30/2021 Peter Beca AZ – Zmluva o dielo (Modernizácia vykurovacieho systému ZŠ a MŠ Čerhov 23.08.2021PDF
31/2021 Múzeum a Kultúrne centrum JZ v Trebišov – Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2-202131.08.2021PDF
32/2021 Miroslav Havrilčák – Zmluva o dielo – Záchytné parkovisko Železničná stanica Čerhov22.11.2021PDF
33/2021 EUREX – Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (Rekonštrukcia KD)29.11.2021PDF
34/2021 ÚPSVaR Tre
– Dohoda č. 21/45/012/28 (MOS 2022)
06.12.2021PDF
35/2021 ÚPSVaR Trebišov – Dohoda č. 21/45/010/71 (HN 2022) 14.12.2021PDF
36/2021 Ministerstvo investícií, RR a informatizácie SR – Revitalizácia historickej lipovo-gaštanovej aleje id intravilánu obce Čerhov po “Chotárny mlyn”27.12.2021PDF
37/2021 VSD – Zmluva č. 2258/VSD/2021 o výpožičke podperných bodov NN vedenia 27.12.2021PDF
38/2021 Komunálna poisťovňa – Dodatok č. 1 k poistnej zmluve (Rekonštrukcia kultúrneho domu)31.12.2021PDF

Zmluvy za rok 2020

PartnerDátum zverejneniaPríloha
1/20 Komunálna poisťovňa – poistná zmluva + ukončenie10.01.2020PDF
2/20 VVS, a.s. – Zmluva o výkone správy majetku obce17.01.2020PDF
3/20 ARMSTAV, s.r.o. – Zmluva o dielo č. 01-12/2019 Rekonštrukcia rigolov (ulica Cintorínska)17.01.2020PDF
4/20 STAVOSERVIS, s.r.o. Trebišov – Dohoda o skončení Zmluvy o dielo (Rekonštrukcia domu smútku)07.02.2020PDF
5/20 MPC – Zmluva č. 2019_MPC_NP_PoP_ZŠ_011 – Zmluva o spolupráci ZŠ 07.02.2020PDF
6/20 VSD, a.s. – Zmluva o budúcej zmluve (podperné body “Varovný systém”)14.02.2020PDF
7/20 IFOsoft s.r.o. – Licenčná zmluva (sklad obchod)19.02.2020PDF
8/20 NATUR-PACK – Dodatok č. 3 21.02.2020PDF
9/20 DPO SR – Zmluva č. 320 0792 (dotácia DHZO)26.03.2020PDF
10/20 VVS, a.s. – Dohoda o zániku zmluvy (79)16.04.2020PDF
11/20 M. Boroš – Kúpna zmluva (VOS)21.04.2020PDF
12/20 AGROZORAN, s.r.o. – Kúpna zmluva (VOS)22.04.2020PDF
13/20 S. Mantičová – Kúpna zmluva (VOS)22.04.2020PDF
14/20 M. Iľko – Kúpna zmluva (VOS)23.04.2020PDF
15/20 J. Bajužik – Kúpna zmluva (VOS)24.04.2020PDF
16/20 MIHALSON s.r.o. – Zmluva TV 2020 (Heľenine oči)24.04.2020PDF
17/20 Tomáš Dvorovčík – TD STAV – Dodatok č. 1 k zmluve o dielo (“Stavebné úpravy MŠ”)11.05.2020PDF
18/20 Tomáš Dvorovčík – TD STAV – Zmluva o dielo (“Stavebné úpravy MŠ”)28.02.2020PDF
19/20 V. Hojdan, Z. Hojdanová – Kúpna zmluva (173)21.05.2020PDF
20/20 GB STAV KOŠICE, s.r.o. – Zmluva o dielo (“Zateplenie ZŠ”)22.05.2020PDF
21/20 H. Dobošová – Nájomná zmluva 05.05.2020PDF
22/20 B. Baloghová, M. Horváthová, A. Lešová, A. Čižmárová, M. Čožmár, O. Madarová – Kúpna zmluva (122)08.06.2020PDF
23/20 V. Hojdan, Z. Hojdanová – Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve (173) 11.06.2020PDF
24/20 Ing. J. Rešetár – Zmluva o poskytovaní audítorských služieb10.07.2020PDF
25/20 Petit press – Korzár – Dohoda o zasielaní elektronických FA 03.07.2020PDF
26/20 M. Boroš – Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve VOS 22.07.2020PDF
27/20 J. Bajužik – Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve (VOS)22.07.2020PDF
28/20 S. Mantičová – Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve (VOS) 22.07.2020PDF
29/20 M. Iľko – Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve (VOS)24.07.2020PDF
30/20 Innogy – dodatok – združená dodávka plynu08.07.2020PDF
31/20 VSE – Zmluva o dodávke plynu (122)13.08.2020PDF
32/20 AIP projekt, s.r.o. – Dodatok č. 2 k zmluve o dielo na dodávku PD (Stavebné úpravy a prístavba MŠ)24.08.2020PDF
33/20 VSD – Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy (122)25.08.2020PDF
34/20 Environmentálny fond – Zmluva č. 146600 08U02 (Zateplenie objektu ZŠ s MŠ Čerhov)31.08.2020PDF
35/20 P. Prusák, N. Prusáková – Kúpna zmluva (122)31.08.2020PDF
36/20 MaxTad-Real s.r.o., M. Visokaiová, A. Nováková, J. Čižmár, Š. Čižmár, T. Čižmár, K. Sopková, M. Čižmár, V. Rusnáková – Kúpna zmluva (57)24.08.2020PDF
37/20 VSD – Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy (57)30.09.2020PDF
38/20 VSE – Zmluva o združenej dodávke elektriny (57)20.10.2020PDF
39/20 ZŠ s MŠ Čerhov – Obec Čerhov obchod – Rámcová zmluva na dodávku potravín01.09.2020PDF
40/20 VSE – Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny 10.10.2020PDF
41/20 Ministerstvo financií SR – Zmluva o návratnej finančnej výpomoci (COVID-19)11.11.2020PDF
42/20 František ANDREJKO-P.I.S. – Zmluva o dielo č. 02/2020 (PD – Modernizácia vykurovacieho systému ZŠ a MŠ Čerhov) 24.11.2020PDF
43/20 ŠÚ SR – Zmluva o výpožičke SODB (sim karta)03.12.2020PDF
44/20 ÚPSVaR Trebišov – Dohoda č. 20/45/54X/55 (K.T.)04.12.2020PDF
45/20 ÚPSVaR Trebišov – Dohoda č. 20/45/010/50 (HN)14.12.2020PDF
46/20 ÚPSVaR Trebišov – Dohoda č. 20/45/012/17 (MOS)14.12.2020PDF
47/20 Environmentálny fond – Dodatok č. 1 k Zmluve č. 146600 08U02 (Zateplenie objektu ZŠ s MŠ Čerhov) 22.12.2020PDF
48/20 Komunálna poisťovňa – Poistná zmluva č. 4419014513 (Rekonštrukcia mostov + dodatok č. 1)28.08.2020PDF

Staršie zmluvy