Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Voľby 2022

Oznámenie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 29.10.2022

MVK v Čerhove podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje výsledky volieb:
(oranžovou farbou sú označení víťazi)
Starosta
1. Ing. Jaroslav Bajužik, nezávislý kandidát – 176 hlasov
2. Marek Vrabeľ, nezávislý kandidát – 118 hlasov

Poslanci obecného zastupiteľstva
1. Martin Boroš, HLAS – sociálna demokracia – 194 hlasov
2. Maroš Džupina
, SMER – sociálna demokracia – 168 hlasov
3. Marián Takáč
, HLAS – sociálna demokracia – 162 hlasov
4. Mgr. Lukáš Kempec
, Kresťanskodemokratické hnutie – 147 hlasov
5. Juraj Rešetár
, ODS – Občianski demokrati Slovenska – 144 hlasov
6. Tomáš Džupina, SMER – sociálna demokracia – 122 hlasov
7. Pavol Horňák, Kresťanskodemokratické hnutie – 116 hlasov
8. PhDr. Marek Iľko, Kresťanskodemokratické hnutie – 114 hlasov

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 598
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 299
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 290
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 294

vysledky v PDF-29.10.2022.pdf
Špeciálny spôsob hlasovania nariadenej karantény alebo izolácie z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID 19Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi miestnej volebnej komisie obce svojho trvalého pobytu výlučne telefonicky v úradných hodinách.

Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné
od 24.10.2022 do 28.10.2022 najneskôr do 12:00 hod.

Oprávnený voliť v žiadosti uvedie:
– meno a priezvisko
– rodné číslo
– adresa trvalého pobytu
– adresa miesta, na ktorom sa žiadateľ zdržiava (ak je iná než adresa trvalého pobytu)
– telefonický kontakt
 
Telefónny kontakt na zapisovateľa MVK: 056/67 93 222
Zoznam zaregistrovaných kandidátov OSO – STAROSTA OBCE Zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-STAROSTA.pdf
Zoznam zaregistrovaných kandidátov OSO – POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVAZoznam-zaregistrovanych-kandidatov-POSLANCI.pdf
Zoznam zaregistrovaných kandidátov OSK – PREDSEDA KSK Zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-PREDSEDA-KSK.pdf
Zoznam zaregistrovaných kandidátov OSK –
POSLANCI KSK vol. obvod č. 11
Zoznam-zaregistrovanych-kandidatov-POSLANCI-KSK-vol.-obvod-11.pdf
Oznámenie o určení volebnej miestnostihttps://cerhov.sk/wp-content/uploads/2022/07/Oznamenie-o-urceni-volebnej-miestnosti.pdf
Zapisovateľ miestnej volebnej komisie:Mgr. Tatiana Kováčová, tel. č.: 056/67 93 222, e-mail: obec2@cerhov.sk, Sídlo: Čerhov 100, 076 81 Čerhov
Zverejnené dňa:  06.07.2022
Emailová adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisieobec2@cerhov.sk
Oznámenie o utvorení volebného obvodu a počtu poslancovhttps://cerhov.sk/wp-content/uploads/2022/07/Oznamenie-o-utvoreni-volebneho-obvodu-a-poctu-poslancov-1.pdf
Oznámenie počtu obyvateľov voľby 2022https://cerhov.sk/wp-content/uploads/2022/06/oznamenie-poctu-obyvatelov-volby-2022.pdf
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený OSOpravo-volit-a-byt-voleny OSO.pdf
Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený OSKpravo-volit-a-byt-voleny-OSK.pdf
Rozhodnutie Predsedu NR SR o vyhlásení voliebROZHODNUTIE-o-vyhlaseni-volieb-do-organov-samospravy-obci-a-o-vyhlaseni-volieb.pdf