Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Úradná tabuľa

Výzva na vykonanie celoplošnej jesennej regulácie živočíšnych škodcov
Vyvesené 29.09.2023
Vyzva-celoplosna-regulacia-skodcov.pdf
Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav

Zverejnené 14.07.2023
Nariadenie-vykonania-projektu-pozemkovych-uprav.pdf
Postup-prechodu-na-hospodarenie-v-novom-usporiadani.pdf
Mapa-kultur-a-predpokladanych-terminov-zberu-urody.pdf
Graficka-cast-postupu-prechodu-na-hospodarenie-v-novom-usporiadani.pdf
Záverečný účet obce Čerhov za r. 2022
Zverejnené 12.06.2023
PDF
Okresný úrad Košice Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja Komenského 52 041 26 Košice.

Zverejnené 05.05.2023
Oznámenie o strategickom dokumente „Stratégia rozvoja dopravy a cykloturistiky Košického kraja 2022-2027 – 2030“ je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-rozvoja-cyklistickej-dpravy-cykloturistiky-kosickeho-kraja-2
Okresný úrad Košice Odbor starostlivosti o životné prostredie kraja Komenského 52 040 01 Košice

Zverejnené 21.04.2023
Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu sú sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2021-2025
Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2022
Zverejnené 21.02.2023
Rocny-vykaz-o-KO-za-r.-2022.pdf
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022
Zverejnené 21.02.2023
vypocet-vytriedenia-KO-za-r.-2022.pdf
Rozpočet obce a rozpočtových organizácií obce na r. 2023
Zverejnené 13.02.2023
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu (PHSR)
Zverejnené 14.12.2022
Rozhodnutie-zo-zistovania-strategickeho-dokumentu-PHSR.pdf
Oznámenie o určení mesačnej odmeny zástupcu starostu obce Čerhov
Zverejnené 23.11.2022
odmena-zastupca-starostu.pdf
Oznámenie o strategickom dokumente PHSR obce Čerhov na r. 2023-2027.
Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente:
Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na ŽP, M.R.Štefánika 1161/184, 075 01 Trebišov, tel. 0961715767, email: oszp.tv@minv.sk do 15 dní odo dňa keď bolo oznámenie zverejnené.
Kontaktné údaje osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente a miesto konzultácie: Ing. Jaroslav Bajužik – starosta obce Čerhov, Obecný úrad Čerhov, Čerhov č. 100, 076 81 Čerhov, mail: obec2@cerhov.sk, telefón: 056/67 93 222. Konzultácie počas pracovných dní v úradných hodinách.
Zverejnené: 22.11.2022
Oznamenie-o-strategickom-dokumente-PHSR-2023-2027.pdf
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Čerhov na roky 2023-2027PHRSR-obce-Cerhov-na-roky-2023-2027.pdf
Komunitný plán sociálnych služieb obce Čerhov 2023-2027KPSS-obce-Cerhov-na-roky-2023-2027.pdf
Ročný výkaz o odpadoch za r. 2021PDF
Výpočet vytriedenia odpadov za rok 2021PDF
Rozpočet obce na r. 2022schvaleny-rozpocet-obec-Cerhov-2022-2024-prijmova-cast.pdf
schvaleny-rozpocet-obec-Cerhov-2022-2024-vydavkova-cast.pdf
schvaleny-rozpocet-zs-2022.pdf
Výpočet vytriedenia odpadov za rok 2020PDF
Záverečný účet Obce Čerhov za r. 2020 (schválený)PDF