Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Rímskokatolícka cirkev

Adresa Farského úradu: Čerhov 21, 076 81 Čerhov
Telefón: 056 67 93 278
E-mail: cerhovfara@yahoo.com
Adresa Rímskokatolického chrámu: Čerhov 5, 076 81 Čerhov
Kňaz: Mgr. Marek Eliáš

História

Rímskokatolícka farnosť Čerhov bola založená výnosom biskupského úradu v Košiciach zo dňa 29.februára 1936, na žiadosť tunajších veriacich. Do roku 1924 patrila do farnosti Lastovce, od roku 1924 do farnosti Veľký Kazimír. Prvým dočasným administrátorom bol od 1.marca 1936 vymenovaný Jozef Repovský. Do farnosti Čerhov boli priradené aj filiálne obce Luhyňa, Malá Tŕňa, Veľká Tŕňa, Slovenské Nové Mesto. Podľa posledného sčítania bolo v obci Čerhov 530 ľudí hlásiacich sa k rímskokatolíckemu vyznaniu. Do roku 1999 farnosť Čerhov spravoval sám farár, ale na žiadosť slovenských veriacich bývajúcich v maďarskej farnosti Streda nad Bodrogom bol jej pridelený kaplán s poslaním byť k dispozícii slovenským veriacim v Borši a v Strede nad Bodrogom. Od roku 2004 sa dekrétom pozícia kaplána mení – kaplán je ustanovený do farnosti Streda nad Bodrogom s bývaním na fare v Čerhove.

Kostol Narodenia Panny Márie

Kostol Narodenia Panny Márie Čerhov

Pravdepodobne až v 16. storočí postavili v Čerhove kostol. Od roku  1598 a ešte v roku 1646 v ňom vysluhovali bohoslužby evanjelický reformovaní kazatelia.  Neskôr kostol nemal farára, okolo roku 1700 bol spustnutý. (in: Uličný Ferdinand: Dejiny osídlenia Zemplínskej župy,s. 104) V roku 1858 bol prestavaný do podoby, ktorú má dodnes a je zasvätený k úcte Panne Márii. Počas 20. storočia  prešiel mnohými úpravami a opravami.

Kostol Narodenia Panny Márie Čerhov

Posledná úprava bola  v roku 2006, kedy bol vymaľovaný z vonku, 2007 z vnútra. Nasledujúci rok bol vo svätyni umiestnený mramorový oltár a dlažba. V nedeľu na sviatok Krista Kráľa 23. 11. 2008 bol kostol  konsekrovaný pomocným košickým biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom.
Dominantou kostola sú stropné maľby a obrazy Narodenia Panny Márie a obraz Vzkriesenie Lazára, ktorý je momentálne reštaurovaný v ORA Bratislava.

Farský úrad

Farský úrad Čerhov

V roku 1936, keď bola zriadená Farnosť Čerhov farská budova ešte nebola, dočasné ubytovanie duchovného bolo v dome č.15 u pani Márie Bajzathovej. Vo farskej kronike z roku 1940 môžeme čítať – „1.novembra 1940 na zlopovestnú slovenskú faru prichádza Jozef Szöcs ako dočasný administrátor. Fary – farskej budovy nieto, kostolík sa podobá betlehemskej maštali. Farár za celý rok býva v prenajme v bývalej budove pohraničnej stráže. Budova je bez okien a dverí, zavládli misijné pomery.“ Koncom roku 1941 farár odchádza bývať do novo zakúpenej farskej budovy.  V roku 1968 bola postavená nová farská budova, ktorá stojí dodnes. Ako každá budova aj ona prešla rokmi rozličnými úpravami. Nachádza sa asi 500 m od kostola na Hlavnej ulici č.21, oproti ZŠ.

Kňazi pôsobiaci vo farnosti Čerhov:

1.
Jozef Repovský1936 – 1940
2.
Anderj Pavlík1940 – 1940
3.
Jozef Szöcs1940 – 1944
4.
Ján Nagy1945 – 1948
5.
Július Zgabur1949 – 1959
6.
Pavol Greško1960 – 1962
7.
Štefan Tkáč1963 – 1964
8.
Ladislav Pasztor1965 – 1972
9.
Ján Demeter1972 – 1990
10.
Imrich Boľanovský1990 – 1994
11.
Jozef Hermanovský1994 – 1999
12.
Patrik Vojtek1999 – 2004
13.
Slavko Sivák 
2004 –2019
14.Mgr. Marek Eliáš2019 –

Kapláni od 1.7.1999 – Slavko Sivák  1999 – 2000, Peter Novysedlák 2000 – 2002, Peter Dziak 2002 – 2003, Jozef Polák 2003 – 2004.