Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zápisnice OZ

ROK 2024ROK 2023
Zapisnicac.14z-15.01.2024.pdfZapisnica-c.-3-z-17.01.2023.pdf
Zapisnica-c.15-z-12.02.2024.pdfZapisnica-c.-4-z-13.02.2023.pdf
Zapisnica-c. 16-z-22.04.2024.pdfZapisnica-c.-5-z-13.03.2023.pdf
Zapisnica-c.-6-z-24.04.2023.pdf
Zapisnica-c.-7-z-07.05.2023.pdf
Zapisnica-c.-8-z-13.06.2023.pdf
Zapisnica-c.-9-z-10.07.2023.pdf
Zapisnica-c.-10-z-21.08.2023.pdf
Zapisnica-c.-11-z-18.09.2023.pdf
Zapisnica-c.-12-z-09.10.2023.pdf
Zapisnica-c.-13-z-11.12.2023.pdf
ROK 2022ROK 2021
Zapisnica-c.-31-z-OZ-17.01.2022.pdfZapisnica-c.23-z-OZ-15.01.2021.pdf
Zapisnica-c.-32-z-OZ-14.02.2022.pdfZapisnica-c.24-z-OZ-23.04.2021.pdf
Zapisnica-c.-33-z-OZ-11.04.2022.pdfZapisnica-c.-25-z-OZ-21.05.2021.pdf
Zapisnica-c.-34-z-OZ-23.05.2022.pdfZapisnica-c.26-z-OZ-19.07.2021.pdf
Zapisnica-c.-35-z-OZ-20.06.2022.pdfZapisnica-c.-27-z-OZ-16.08.2021.pdf
Zapisnica-c.-36-z-OZ-19.08.2022.pdfZapisnica-c.-28-z-OZ-05.09.2021.pdf
Zapisnica-c.-37-z-OZ-18.09.2022.pdfZapisnica-c.-29-z-OZ-25.10.2021.pdf
Zapisnica-c.1-ustanovujuce-zasadnutie-OZ-21.11.2022.pdfZapisnica-c.-30-z-OZ-20.12.2021.pdf
Zapinica-c.2-zo-zasadnutia-OZ-19.12.2022.pdf
ROK 2020ROK 2019
Zápisnica č. 12 z OZ – 16.01.2020Zápisnica č. 2 z OZ – 18.01.2019
Zápisnica č. 13 z OZ – 04.02.2020Zápisnica č. 3 z OZ – 15.02.2019
Zápisnica č. 14 z OZ – 15.04.2020Zápisnica č. 4 z OZ – 15.03.2019
Zápisnica č. 15 z OZ – 08.05.2020Zápisnica č. 5 z OZ – 10.05.2019
Zápisnica č. 16 z OZ – 19.06.2020Zápisnica č. 6 z OZ – 07.06.2019
Zápisnica č. 17 z OZ – 17.07.2020Zápisnica č. 7 z OZ – 18.07.2019
Zápisnica č. 18 z OZ – 03.08.2020Zápisnica č. 8 z OZ – 16.08.2019
Zápisnica č. 19 z OZ – 21.08.2020Zápisnica č. 9 z OZ – 22.09.2019
Zápisnica č. 20 z OZ – 11.09.2020Zápisnica č. 10 z OZ – 11.10.2019
Zápisnica č. 21 z OZ – 23.10.2020Zápisnica č. 11 z OZ -13.12.2019
Zápisnica č. 22 z OZ – 07.12.2020
ROK 2018ROK 2017
Zapisnica-c.-31-06.03.2018.odt.pdfZapisnica-z-OZ-06.02.2017.pdf
Zapisnica-c.-32-25.05.2018.odt.pdfZapisnica-z-OZ-03.04.2017.pdf
Zapisnica-c.-33-23.07.2018.odt.pdfZapisnica-z-OZ-30.04.2017.pdf
Zapisnica-c.-34-30.08.2018.odt.pdfZapisnica-z-OZ-29.05.2017.pdf
Zapisnica-c.-35-24.09.2018.odt.pdfZapisnica-z-OZ-02.07.2017.pdf
Zapisnica-c.-1-10.12.2018.odt.pdfZapisnica-z-OZ-13.08.2017.pdf
Zapisnica-c.-26-04.09.2017.pdf
Zapisnica-c.-27-13.09.2017.pdf
Zapisnica-c.-28-26.10.2017.pdf
Zapisnica-c.-29-20.12.2017.pdf
ROK 2016ROK 2015
Zápisnica OZ z 10.01.2016Zapsinica-OZ-z-28.02.2015.pdf
Zápisnica OZ z 25.02.2016Zapisnica-OZ-z-22.03.2015.pdf
Zápisnica OZ z 15.04.2016Zapisnica-OZ-z-26.04.2015.pdf
Zápisnica OZ z 15.06.2016Zapisnica-OZ-z-15.06.2015.pdf
Zápisnica OZ z 30.06.2016Zapisnica-OZ-z-03.09.2015.pdf
Zápisnica OZ z 05.08.2016Zapisnica-OZ-z-16.09.2015.pdf
Zápisnica OZ z 07.09.2016Zapisnica-OZ-z-09.10.2015.pdf
Zápisnica OZ z 16.10.2016Zapisnica-OZ-z-11.12.2015.pdf
Zápisnica OZ z 09.12.2016
ROK 2014ROK 2013
Zapisnica-c.-18-2014.pdfZapisnica-c.-9-2013.pdf
Zapisnica-c.-19-2014.pdfZapisnica-c.-10-2013.pdf
Zapisnica-c.-20-2014.pdfZapisnica-c.-11-2013.pdf
Zapisnica-c.-21-2014.pdfZapisnica-c.-12-2013.pdf
Zapisnica-c.-22-2014.pdfZapisnica-c.-13-2013.pdf
Zapisnica-c.-23-2014.pdfZapisnica-c.-14-2013.pdf
Zapisnica-c.-1-05.12.2014.pdfZapisnica-c.-15-2013.pdf
Zapisnica-c.-2-15.12.2014.pdfZapisnica-c.-16-2013.pdf
Zapisnica-c.-17-2013.pdf
ROK 2012ROK 2011
Z.-c.-1-2012.pdfzapisnica-c.01-11.pdf
Z.-c.-2-2012.pdfzapisnica-c.02-11.pdf
Z.-c.-3-2012.pdfzapisnica-c.03-11.pdf
Z.-c.-4-2012-M.pdfzapisnica-c.04-11-M.pdf
Z.-c.-5-2012.pdfzapisnica-c.05-11.pdf
Z.-c.-6-2012-M.pdfzapisnica-c.06-11-M.pdf
Z.-c.-7-2012.pdfzapisnica-c.07-11.pdf
Z.-c.-8-2012.pdfzapisnica-c.08-11.odt.pdf
zapisnica-c.10-11-M.pdf