• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • red color
  • green color
Len pre členov

Obec Čerhov

Štvrtok
Oct 22nd
Úvod arrow Aktuality arrow Sväté misie - Čerhov 2009
Sväté misie - Čerhov 2009
Sväté misie 2009
Ľudové misie
Počas uplynulých dní sme v našej farnosti Čerhov privítali bratov Kapucínov, ktorí nám svojím slovom a príkladom svedčili o Božom záujme o nás. Kto si otvoril srdce a prijal nimi ponúkané slová, mohol pocítiť Božiu blízkosť a zažiť veľkú Božiu lásku.
Božia láska, hriech, spása v Ježišovi Kristovi, viera a obrátenie, Ježiš je Pán, Duch Svätý, Cirkev – spoločenstvo, rast a premena v Kristovi to boli témy, ktoré hlboko rezonujú v našich srdciach. Sme vďační Bohu za tento dar misií a bratom Kapucínom za ich službu vyprosujeme Božie požehnanie a ochranu.

Každý z nás v dnešnej dobe pociťuje zhon. Ponáhľame sa do práce i z práce domov, cestou niečo narýchlo nakúpiť, doma sa ponáhľame stihnúť domácnosť, deti… A mnohokrát si ťažkáme, že nemáme čas na  Boha. Večer ledva doľahneme už spíme a ráno si radšej dlhšie pospíme ako sa pomodlíme. Niet času.

My veriaci vo farnosti ČERHOV sme zažili čosi úžastné, s čím sa chceme s Vami podeliť.  Našli sme si čas pre Ježiša i Jeho matku. Stalo sa tak od 8.– 15. marca 2009. V prvom rade sa chceme veľmi pekne poďakovať a vyprosiť veľa zdravia,  lásky, trpezlivosti a Božieho požehnania pre nášho duchovného otca  Mgr. Slavka Siváka, ktorý do našej farnosti pozval bratov kapucínov – Jozefa, Ondreja, Felixa, Ička a Mariána, aby nám ukazali cestu k Ježišovi a k Márii.

Duchovná obnova- Sväté misie boli v našej farnosti prvýkrát. Je to zážitok na ktorý sa nezabúda. Vo svojích príhovoroch nám bratia kapucíni do srdc zasievali Božie slovo. Uvažovali sme o Božej láske, o Márii, hriechu, obrátení, modlidbe, smrti. Všetci sme mali možnosť zmieriť sa a Bohom vo sviatosti pokánia a zúčastňovať sa na svätých omšiach.

Sväté misie sa začali v nedeľu svätou omšou. Bratia kapucíni svojím slovom a príkladom svedčili o Božom záujme o nás každý deň vo farskom kostole v Čerhove a na filialkách vo Veľkej Tŕni, Slovenskom Novom meste a v Luhyni.   Počas týždňa bratia kapucíni sa stretli so žiakmi Základnej školy v Čerhove a v Slovenskom Novom Meste. Taktiež navštívili deti v detskom domove v Slovenskom Novom Meste. Navštívili chorých v domoch a umožnili im misijmu  svätu spoveď a pomazanie chorých. Ostatným chorým udelili pomazanie chorých v kostole pri svätej omši.
V sobotu si manželia obnovili manželské sľuby. Večer v sobotu nám bratia kapucíni a Stanley spríjemnili vystúpením svojej hudobnej  skupiny v kultúrnom  dome v Čerhove.

Témy týždňa: Boh Ťa miluje, Spása v Ježišovi Kristovi,Viera a obrátenie, Ježiš je Pán, Duch svätý, Cirkev – spoločenstvo, Rast a premena v Kristovi.

A nakoniec – v nedeľu zakončenie svätých misii, poďakovanie a posvätenie nášho misijného kríža, ktorý nám bude pripomínať tento milostný čas.

Našli sme si čas a oplatilo sa. Veď to sa vždy oplatí - nájsť si čas pre Ježiša a jeho matku. A tak sme si všetci v kútiku srdca sľúbili, že od dnes to bude iné.Jednoducho, aj keď sme uponáhľaní, aj keď nič nestíhame, nájdeme si čas k modlidbe.

Budeme radi, keď sa bratia kapucíni k nám vrátia na obnovu misií.

NECH PÁN BOH ŽEHNÁ VŠETKÝCH, KTORÍ  NÁM UMOŽNILI TOTO MISIJNE STRETNUTIE A PREŽITÉ CHVÍLE.

Veriaci z Čerhova
 
stavanie_maja08.jpg
Spýtajte sa obce
Fotogaléria
Košický samosprávny kraj

Štatistika návštev

Návštevníkov: 1593917

Kontakt

Obecný úrad Čerhov
Ulica Dlhá 100
076 81 Čerhov

Tel./Fax: 056/679 3222

Starosta obce:
 
Ing. Jaroslav Bajužik 

>> Kde sa nachádzame <<

Informácie

Kultúra
Doprava
Školstvo
Cirkev

Anketa

Čo by ste v obci zlepšili ....
 

Naši partneri

SACR