Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Symboly obce

Erb, vlajka a pečať obce Čerhov

Medzi symboly obce patria:
1. erb
2. vlajka
3. pečať

1. Erb obce
Erb obce Čerhov zapísaný v Heraldickom registri Slovenskej republiky je tvorený červeným štítom, kde je na zelenej pažiti striebroodetý muž v čižmách a klobúku, pravicou držiaci pod tuľajkou strieborný dvojzubý čakan na zlatom pravošikmom porisku, v ľavici so strieborným odvráteným kosákom na zlatej rukoväti.

2. Vlajka
Vlajka obce pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej, zelenej, žltej, bielej, žltej, zelenej a červenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

3. Pečať
Z obdobia pred rokom 1918 sa zachovali tri odlišné druhy odtlačkov obecných pečiatok. Jeden je z roku 1789 s textom “Csörgő Tanács” (Čerhov výbor), v prostriedku erb obce a rok 1789. Druhý z roku 1879 s textom “Csörgő kőzség pecséte” (Čerhov obecná pečiatka), bez erbu a rok 1879. Odtlačok z roku 1789 bol použitý pre vypracovanie erbu obce Čerhov na súčasné pomery. Tretí odtlačok je z obdobia maďarskej okupácie dediny z roku 1939.
Na súčasnej pečati obce je vyobrazený erb obce, pod ktorým je umiestnený nápis Obec Čerhov.

Symboly obce Čerhov sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou C-104/02.